Avloppsvatten

Avloppsvatten

Avloppsvatten

Återvinning av avloppsvatten på ett                      skonsamt sätt

Rent avloppsvatten blir åter en del av naturen
Vi återvinner avloppsvatten på ett särskilt skonsamt sätt. Våra genomtänkta processer renar effektivt och sänker samtidigt kostnaderna.

Avloppsvatten

Övriga Avloppsvatten-applikationer:

  • Aluminiumsulfat som flockningsmedel för utfällning av fosfor
  • Järnsulfat som flockningsmedel för utfällning av fosfor