Bergen Kvernevik RA

Bergen Kvernevik RA

Leverans: Juli 2014

Kund: Purac AB

Utrustning:

Polymerberedare typ Tomal PolyRex för storsäckshantering.

Polymerberedare PolyRex för storsäckshantering och fyllning av 5m3  silo.

Pumskiddar för dosering av polymerlösning.

Applikation: Slambehandling på avloppsreningsverk.

Kapacitet: 56 000 PE.

PolyRex beredarna levererar polymerlösning till mekaniska slamförtjockare och avvattningscentrifuger.

För fler detaljer se http://purac.se/?page_id=3036  https://youtu.be/rW1W38vGQJg

 Fotot är tagen av Purac AB