dricksvatten

Dricksvatten

Dricksvatten

En självklarhet för alla.

Vatten är en knapp resurs. Därför krävs experter på området återvinning av dricksvatten. Detta möjliggörs med Tomals effektiva system och komponenter som kvalitetstestas före leverans och är redo att användas direkt, eller som konfigureras på plats.

dricksvatten

Övriga Dricksvatten-applikationer:

  • Aluminiumsulfat som flockningsmedel
  • Polymer som flockningsmedel
  • Aktivt kol för borttagning av dålig lukt och smak från dricksvattnet
  • Krita, CaCO3, för pH-justering, som ett alternativ till kalk
  • Kaliumpermanganat för oxidering av järn och mangan
  • Fluorid som tillsatsmedel för borttagning av karies