Energi

Energi

Så mycket mer än uppvärmning.

Energikraftverken kräver en hög kvalitet och stor kundanpassning för optimering av förbränning, rökgasrening och askahantering, vilket är möjligt med Tomals lagrings och doseringsanläggningar.

Övriga Energi-applikationer:

  • Bikarbonat, NaHCO3, för avsvavling, borttagning av SOX.
  • Urea för borttagning av kväveoxider, NOX
  • Lagring av aska och dess utmatning till bulkfordon
  • Dosering av övriga biobränslen som halmpulver, solrosskal eller andra restprodukter från lantbruket
  • Svavel som antikorrosionsmedel i förbränningsugnar
  • Kaolin för ökning av smälttemperaturen, vid tex förbränning av biobränslen med låg förbränningspunkt