Enköping

Enköping

Leverans: 2020

Kund: ITK Envifront AB

Komplett siloanläggning med doseringsutrustning

Inklusive:

  • 80m3 silo med mantel med eget maskinrum
  • Dammfilter samt tryckavlastningsventiler
  • Slangventil på påfyllningsrör för säker fyllning
  • Vägningssystem
  • Valvbrytningssystem för full kontroll att materialet inte hänger sig i silokonan
  • Vevmanövrerat avstängningsspjäll
  • Multiskruvdoserare med dubbla utlopp för två av varandra oberoende doseringslinjer
  • Pneumatisk transport inklusive transportfläkt, primärluftsledning, ejektor, ventilpaket, sekundärledning samt inblåsningslans till rökgaskanalen
  • Komplett automatikskåp med PLC styrning och operatörspanel
  • Installation, igångkörning och utbildning

Utrustningen lagrar och doserar släckt tekniskt kalk Ca(OH)2 för pH-justering / rökgasrening på ENA Energis biobränsleanläggning.