Firmenich, Geneve Ca(OH)2 beredning

Firmenich, Geneve Ca(OH)2 beredning

Leverans: Juni 2015

Kund: Firmenich SA

Utrustning: Komplett siloanläggning med doser-och beredningsutrustning för kalk, Ca(OH)2.

Silo, Tomal, Ø 3,2 m i stål.

Volym 60 m3.

Doserkapacitet: 100-250 kg/h.

Silon placerad utomhus, maskinrummet med en stor öppning för anslutning till förlängt maskinrum.

Leveransen innehåller även: Beredningsenhet mednivåstyrning, beredningstank, vägningsutrustning på silo, elskåp.