TOMAL AB – Företagspresentation

Tomal grundades i början av 1950-talet av Tomas Alwerud (1922-2000). Företaget är beläget vid Vessigebro ca 10 km utanför Falkenberg.

 

Tomas Alwerud utvecklade flera intressanta produkter. Den mest framgångsrika blev dubbelskruv doseraren som idag utgör grundkonceptet till våra multiskruvdoserare. 1977 valde Alwerud att sälja företaget till Zander & Ingeström / Alfa Laval.

 

Alwerud själv emigrerade till Kalifornien. Jan-Olof Nilsson utsågs till platschef och sedermera VD.

 

Under 70-talet skedde de flesta leveranserna till kommunala vatten- och avloppsreningsverk. Doserarna utvecklades vidare under 80-talet och TOMAL blev snart marknadsledande vad gäller utveckling, tillverkning och leverans av kundanpassade nyckelfärdiga doseringsanläggningar.

 

Pappers- och cellulosaindustrin blev den mest betydande industrigrenen där doserarna passade in i flera olika doseringsfall.

1992 överfördes TOMAL till Bran+Luebbe, ett internationellt bolag som då tillhörde Alfa Laval. I slutet av 2001 förvärvade VD Jan-Olof Nilsson samtliga aktier från Bran+Luebbe. Fyra år senare, i slutet av 2005, var det dags att ta in en ny ägare för att trygga företagets framtid. ProMinent Dosiertechnik GmbH förvärvade då 70 % av aktierna i TOMAL. Resterande 30 % ägdes av Jan-Olof Nilsson med familj till och med december 2008.

 

I januari 2009 förvärvade ProMinent resterande 30% och Teddy Eriksson utsågs till VD, från och med 2022 tog Linda Kallenberger över som VD.

 

ProMinent grundades 1960 av Professor Dr. Viktor Dulger. Bolaget har sitt säte i Heidelberg i Tyskland och har en god internationell täckning. ProMinent är ett av de ledande företagen i världen inom området vattenbehandling. Bolaget är privatägt med en planering att så förbli på lång sikt.

TOMALs nyckelprodukter idag är multiskruvdoserarna. Dessa är robust byggda och avsedda för krävande drift inom t. ex.. pappers & cellulosaindustri. Höger- och vänstergängade skruvar, vilka arbetar tillsammans, är viktiga komponenter i våra kundanpassade system för utmatning och dosering. Skruvarna är självrensande på de flesta kemikalier. Därmed erhålles en mycket hög volymetrisk doseringsnoggrannhet.

TOMALs multiskruvdoserare är speciellt utvecklad för dosering av valvbildande material. Med valvbildande menas material som har benägenhet att ”hänga sig” i silon.

 

Strategiskt placerade nivåvakter kontrollerar valvbildningen.

 

TOMALs helautomatiska polymerberedare, PolyRex, utgör en viktig del av vår volym och tillhör en av de ledande på världsmarkanden. TOMAL Polymore, för upplösning och dosering av koncentrerad polymerlösning, gör vårt program av polymerberedare komplett.

 

Till sist, men inte minst, har TOMAL en kunnig och erfaren medarbetarstab som engagerat kommer att föra utvecklingen av Tomal vidare.

 

Linda Kallenberger,
VD