Gruva

Gruva

Lösningar vid anrikning, flotation och vattenrening.

Tack vare våra robusta lagrings- och doseringslösningar inom gruvindustrin, kan vi erbjuda lösningar för olika processer. Dels för anrikning av aktuell kemikalie, dels genom olika system för flotation men även för specifika lösningar för rening av processvatten.

Övriga Gruv-applikationer:

  • Bränt kalk, CaO, för pH-justering av processvattnet
  • Järnsulfat som flockningsmedel för utfällning av fosfor
  • Natriumtripolyfosfat för att förhindra sedimentering i rörledningar
  • Zinksulfat
  • Dextrin
  • Kopparsulfat som agent vid aktivering av flotationen
  • IBUX
  • PAX
  • Cyanid