Kvalitet

– Kvalitetssäkring är en strategisk uppgift inom Tomal AB och omfattar samtliga medarbetare. Det förväntas att samtliga medarbetare har en ständig strävan mot förbättring vad gäller kvalitet, konkurrenskraft och kundnytta.

 

– Begreppet kvalitetssäkring enligt ISO 9001.2015 står för en helhetssyn på Tomal AB:s totala verksamhet och avser interna och externa kunder. Varor och tjänster skall levereras i rätt tid och med rätt kvalitet enligt avtalade villkor.

 

– Vi skall som individer och som företaget Tomal AB agera på ett sätt som innebär att varje leverans kommer att utgöra en rekommendation för kommande affärer och befästa Tomal AB:s anseende som en pålitlig affärspartner. Regelbundna mätningar skall genomföras för att utvärdera om vi uppfyller kundernas förväntningar.

 

– Ledarskap inom företaget innebär ett engagerat åtagande för att nå kvalitetsmålen..