Alla leveranser

 • Komplett siloanläggning med doseringsutrustning...

 • Leveransen inkluderade en pelletsilo med cyklon, kvarnanläggning, lagringssilo för träpulver med tillhörande doseringslinje....

 • Komplett siloanläggning med doser-och beredningsutrustning för kalk, Ca(OH)2....

 • Storsäckstömmare med dammfri anslutning av storsäckar inklusive evakueringsfilter med fläkt. Avstängningsspjäll, multiskruvdoserare och skruvtransportör....

 • Polymerberedare typ Tomal PolyRex för storsäckshantering. Polymerberedare PolyRex för storsäckshantering och fyllning av 5m3  silo. Pumskiddar för dosering av polymerlösning....

 • ...

 • Tomal har utvecklat en multiskruvdoserare för träpulver anpassad för 9,2 bar, vilket är P-max för träpulver. Kapacitet: 2-10 m3 träpulver/timme....

 • En av Tomals största silos är levererad till Tullis Russel, pappersbruk i Markinch, Skottland. Silovolymen är 180 m3 för Hydratkalk och skickas i två delar för montage på plats hos kund....

 • Leveransen består av en polymerberedare typ PolyRex 2,0 för ATEX Zon 2, GAS group IIB T3. En komplett beredningsutrustning för både polymerpulver och flytande polymer inklusive doserings pump och separat vacuumtransportör....

 • Pneumatiska transporter av träpulver från 2 st pelletskvarnar till en 250 m3 dosersilo...

 • 1 st 30 m3 silo med doseringsutrustning och pneumatisk transport för aktivt kol. 1 st 80 m3 silo med doseringsutrustning och pneumatisk transport för släckt tekniskt kalk Ca(OH)2....

 • Tomal har fått äran att leverera en storsäcktömmare inklusive doseringsutrustning för kalcinerad soda, Na2CO3....

 • Silo med doseringsutrustning för för kalk och kol inklusive pneumatisk transport inom rökgasrening....

 • Silo med pneumatisk transport för dosering av aktivt kol och kalk....