Nyckelfärdiga siloanläggningar

TOMAL Nyckelfärdiga siloanläggningar

A  Silon är vanligtvis rund.

B  Silokonan anpassas för det material som skall doseras.

C  Olika typer av valvbrytningsutrustningar används.

D  Avstängningsspjäll, vev- eller kättingmanövrerat.

E  Tomaldoseraren garanterar effektiv silotömning.

F  I de flesta fall används en skruvtransportör för att transportera materialet från doseraren till doseringspunkten.

G  Inblandningskärl levereras normalt i rostfritt/syrafast stål.

H  Elskåp inkl. all intern kabeldragning för nyckelfärdiga leveranser.

Dokumentation