Alla produkter

  • PolyRex är en skräddarsydd helautomatisk maskin för satsvis beredning. ...

  • Multiskruvdoserare för säker utmatning och noggrann volymetrisk dosering av fast material...

  • Kompletta lösningar i en enda leverans. Använd Tomals kunskaper och erfarenheter för att bygga er egen doseringsstation. ...

  • Kompletta utrustningar för upplösning och dosering av flytande, emulsions-/dispersionspolymerer....

  • Storsäckstömmare gör hanteringen av stora säckar mycket enkel, samt innebär effektiv tömning av materialet....

  • Pneumatiska transportsystem inkl. doseringsutrustning avsedda för pulver och granulat....

  • Tomal silopåfyllningssystem förhindrar risker och haverier samt uppfyller dagens krav på säkerhet på gamla/befintliga silor som fylls på från bulkfordon....

  • Tomal AB erbjuder sina kunder både serviceavtal och förslag på lämpliga reservsdelspaket. ...

test