Polymerberedare PolyRex

PolyRex – kungen inom polymerberedning

PolyRex är en skräddarsydd helautomatisk maskin för satsvis beredning. Dess unika design möjliggör dosering av polymer i pulverform och/eller flytande emulsionspolymer.

PolyRex är, i basutförandet, försedd med ett tre-stegs inblandningssystem för att effektivt blanda polymeren till en homogen och fullt aktiverad polymerlösning. Olika typer av inblandningssystem för olika typer av applikationer kan erbjudas. PolyRex stegvisa inblandningssystem möjliggör att en effektiv polymerlösning erhålles. Detta medför därmed en mycket låg polymerförbrukning.

Dokumentation