Stora Enso Fors AB – Kartongfabrik

Stora Enso Fors AB – Kartongfabrik

Leverans: Februari 2015

Kund: Stora Enso Fors AB

Automatisk beredning av 6% natriumbikarbonatlösning.

Kemikalien förbättrar våtstyrkan hos papper.

Inklusive:

Storsäckstömmare med dammfri anslutning av storsäckar inklusive evakueringsfilter med fläkt.

Avstängningsspjäll, multiskruvdoserare och skruvtransportör.

Inblandningstank 2m3 i rostfritt stål SS2333.

Omrörare, dammejektor, vågutrustning och vattenarmaturer.

Transportpump.

Kabeldragning till kopplingsbox.

CE-försäkran om överensstämmelse 2A.